Certificeret af Strømligning

Skrevet af: Christian Reinholdt | Udgivet den:

I det følgende kan du læse om, hvordan Strømlignings certificering af de danske elselskaber virker.

Hvordan virker certificeringen?

Som certificeret elselskab indgår elselskabet en juridisk aftale med Strømligning og skal derigennem overholde en række forpligtelser omkring prisoplysninger, kontroller og god skik.
For at elselskabet kan opretholde certificeringen, skal de altid overholde aftalen og straks udbedre eventuelle fundne fejl. Hvis elselskabet ikke lever op til aftalen eller betingelserne, vil elselskabets certificering blive suspenderet.

Certificeringen er en stor forpligtelse for et elselskab og viser tydeligt, at elselskabet ønsker et fair og gennemsigtigt elmarked for danske elforbrugere.

Betingelserne for certificerede elselskaber kan findes her: Medlemsbetingelser

Hvad forpligter elselskaberne sig til?

Som certificeret elselskab skal man overholde en række betingelser for at opretholde sin certificering.

Elselskabet forpligter sig bl.a. til at:

  • Overholde gældende dansk lovgivning
  • Oplyse samtlige priser, tillæg, gebyrer og betingelser til forbrugerne
  • Deltage i uvarslede kontroller af markedsføringsmateriale
  • Deltage i uvarslede kontroller af elregninger
  • Udbedre eventuelle fundne fejl med det samme
  • Indberette og varsle ændringer i priser og betingelser for deres produkter til Strømligning

Certificerede elselskaber bidrager til et mere gennemsigtigt og trygt elmarked

Det er ingen hemmelighed, at det kræver tid og dermed finansiering at opdatere al den data, som gør Strømligning til Danmarks eneste reelle og største elsammenligningsside. Når et elselskab bliver certificeret, bidrager elselskabet ved at finansiere Strømlignings arbejde for et mere gennemsigtigt og sammenligneligt elmarked. På grund af denne finansiering kan vi udvikle Strømligning yderligere og blandt andet arbejde med at afdække sager med snyd, vildledning og andre uhensigtmæssigheder på tværs af alle elselskaber i Danmark.

For at projektet kan fortsætte som en gratis side for de danske elforbrugere, tilbyder vi elselskaber dette betalte samarbejde, hvor de kan blive certificeret af Strømligning og bidrage til et mere gennemsigtigt og sammenligneligt elmarked.

Hvad betyder samarbejdet med elselskaber for troværdigheden af Strømligning?

Formålet med sammenligningen er netop at gøre elmarkedet gennemsigtigt og sammenligneligt. Derfor bliver samtlige elselskaber i Danmark vist i sammenligningen, og visningen koster ikke elselskaberne noget. Strømligning er nemlig ikke en reklameside, der tjener penge på at formidle kunder til elselskaber. Rækkefølgen i sammenligningen er altså ikke påvirket af kommission, og vi har ikke økonomisk interesse i at fremhæve nogle elselskaber over andre. Der er naturligvis fuld gennemsigtighed i forhold til samarbejdet med elselskaberne, så hvis du ønsker at vide mere om betingelserne for samarbejdet, kan du finde dem her: Medlemsbetingelser

Hvilke elselskaber er certificeret af Strømligning?

På vores hjemmeside i sammenligningen kan du se, om et elselskab er certificeret af Strømligning ved det grønne kontrolhak ved siden af elselskabets Strømligning Score.

Alle elselskaber er velkomne, hvis de ønsker at blive certificerede og kan overholde vores betingelser for certificeringen.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan sende en mail på info@stromligning.dk Du er også velkommen i Facebook-gruppen Strømligning - elpriser og forbrug - elregninger

Andre artikler