Hvordan er priserne udregnet?

Skrevet af: Christian Reinholdt | Udgivet den: | Sidst opdateret:

Sådan sammenligner Strømligning elselskabernes produkter med variable priser

En variabel pris består som udgangspunkt af timeprisen fra elbørsen Nord Pool + et tillæg, som fastsættes af elselskabet. Da vi ikke kender timeprisen frem i tiden, og den vil være ens for alle elselskaber, giver det ikke mening at sammenligne på denne. Derfor sammenligner Strømligning udelukkende elselskaberne på deres tillæg til timeprisen samt abonnementer og gebyrer.

Hvad indeholder den viste pris "Årlige omkostninger"

Årlige omkostninger består af:

  • Prisen for tillæg til timeprisen ved det valgte forbrug
  • Månedlige abonnementer
  • Eventuelle betalingsgebyrer eller andre løbende omkostninger
  • Har et elselskab et oprettelsesgebyr, indregnes dette også i prisen

Prisen indeholder ikke følgende, da de er ens for alle elselskaber og altså ikke påvirkes af valget af elselskab:

  • Den variable timepris
  • Transport
  • Transmission eller elafgift

Strømligning fokuserer dermed kun på, hvad der vil være af merudgift for elforbrugeren ved valg af de forskellige elselskaber.

Priseksempel ved 3000 kWh årligt og kvartalsbetaling

  • Tillæg til timeprisen 3000 (kWh) x 10 øre. = 300 kr.
  • Abonnement 12 (mdr.) x 29 kr. = 348 kr.
  • Betalingsgebyr 4 (opkrævninger) x 8 kr. = 32 kr.

Pris i alt = 680 kr. i årlige omkostninger.
Merudgiften til elselskabet for levering af el er altså 680 kr.