Hvordan er priserne udregnet?

Skrevet af: Christian Reinholdt | Udgivet den: | Sidst opdateret:

Sådan sammenligner Strømligning elselskabernes produkter med variable priser

En variabel pris består som udgangspunkt af timeprisen fra elbørsen Nord Pool + et tillæg, som fastsættes af elselskabet. Da vi ikke kender timeprisen frem i tiden, og den vil være ens for alle elselskaber, giver det ikke mening at sammenligne på denne. Derfor sammenligner Strømligning udelukkende elselskaberne på deres tillæg til timeprisen samt abonnementer og gebyrer.

Hvad indeholder den viste pris "Årlige omkostninger"

Årlige omkostninger består af:

  • Prisen for tillæg til timeprisen ved det valgte forbrug
  • Månedlige abonnementer
  • Eventuelle betalingsgebyrer eller andre løbende omkostninger
  • Har et elselskab et oprettelsesgebyr, indregnes dette også i prisen

Prisen indeholder ikke følgende, da de er ens for alle elselskaber og altså ikke påvirkes af valget af elselskab:

  • Den variable timepris
  • Transport
  • Transmission eller elafgift

Strømligning fokuserer dermed kun på, hvad der vil være af merudgift for elforbrugeren ved valg af de forskellige elselskaber.

Priseksempel ved 3000 kWh årligt og kvartalsbetaling

  • Tillæg til timeprisen 3000 (kWh) x 10 øre. = 300 kr.
  • Abonnement 12 (mdr.) x 29 kr. = 348 kr.
  • Betalingsgebyr 4 (opkrævninger) x 8 kr. = 32 kr.

Pris i alt = 680 kr. i årlige omkostninger.
Merudgiften til elselskabet for levering af el er altså 680 kr.

Andre artikler

Strømligning gør sig umage med korrekthed og aktualitet, men kan ikke holdes til ansvar for satser, beregninger eller information.
Oplysningerne på denne hjemmeside er samlet med henblik på at hjælpe forbrugerne med at sammenligne de danske elselskaber. Vi bestræber os på at være så præcise som muligt, men kan ikke garantere nøjagtigheden eller aktualiteten af de oplysninger, der præsenteres. Priserne og betingelserne kan variere, og vi opfordrer forbrugere til at kontakte elselskaberne direkte for at bekræfte priserne. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle fejl, udeladelser eller ændringer i priser eller betingelser fra elselskaberne. Læs mere om hvordan vi indsamler og kontrollerer data

Strømligning Scoren er en vurdering for blandt andet overholdelse af gældende lovgivning, fair markedsføring og gennemsigtighed i forhold til priser og tillæg. Vurderingen er udelukkende Strømlignings, og baseres på en række parametre og ønsker indsamlet fra de danske elforbrugere. Strømligning indsamler materiale i forbindelse med gennemgang og vurdering af elselskaberne for at understøtte og dokumentere vurderingen. Strømligning er ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af præsentationen af data, Strømligning Scoren eller sammenligningen. Læs mere om Strømligning Score

Ophavsret © 2024 Critech. Alle rettigheder forbeholdes.
Indholdet på denne hjemmeside, herunder men ikke begrænset til tekster, grafik, data og andet materiale, er beskyttet af ophavsret og tilhører Critech. Det er ikke tilladt at kopiere, reproducere, genudgive, uploade, poste, overføre eller distribuere indholdet på denne hjemmeside, hverken helt eller delvist, til kommercielle formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Critech.
Ikke-kommerciel brug, såsom brug i artikler, nyheder, sociale medier og andet redaktionelt indhold, er tilladt, forudsat at der gives tydelig kredit til Strømligning og hjemmesiden med en henvisning/link. Denne tilladelse omfatter ikke retten til at modificere indholdet eller anvende det til at skabe afledte værker eller til at anvende det i andre kommercielle sammenhænge.
Vi forbeholder os retten til at ændre disse betingelser til enhver tid og uden forudgående varsel.
For yderligere oplysninger eller tilladelser, kontakt venligst info@stromligning.dk.

Har du feedback, eller er du i tvivl om, hvordan du bruger hjemmesiden, kan du søge hjælp i Facebook-gruppen strømligning - elpriser og forbrug - elregninger eller skrive til os på info@stromligning.dk.

Læs vores privatlivspolitik