Udregning af pris for ladeboks og elrefusion

Skrevet af: Christian Reinholdt | Udgivet den:

Sådan sammenligner Strømligning ladebokse og abonnementer med refusion af elafgift

Sammenligningen af ladebokse til elbiler beregner både omkostninger til installation og oprettelse samt drift og forbrug i en periode på et år. Har du i forvejen en ladeboks og ønsker at skifte udbyder, kan du også beregne dette.

Beregning af omkostninger første år

Den beregning, vi laver, indeholder omkostningerne for det første år, hermed også oprettelse og eventuel installation. Forbruget beregnes som kWh og er regnet på baggrund af det indtastede kørselsbehov (km/år). Forbruget fordeles efter den valgte procentsats mellem hjemme- og udeladning.

Forbrugsomkostninger

Vi indregner omkostninger til strømforbrug for det valgte kørselsbehov. Der regnes med at en elbil gennemsnitligt kører 5 km per kWh.

Refusion af elafgift

Der indregnes tilbagebetaling af elafgift for det forbrug, som er brugt til at lade elbilen hjemme.

Spottillæg ved hjemmeladning

Strømforbrug til hjemmeladning beregnes kun med prisen for spotpristillæg, altså den pris der tillægges elprisen pr kWh. Det gør vi, fordi den variable elpris, transport m.v. vil være ens uanset valg af elselskab/udbyder. Det vil derfor ikke påvirke placeringen af de enkelte produkter. Man skal dog være opmærksom på, at den oplyste pris er uden omkostninger til el og afgifter. Derfor kan den oplyste pris også blive negativ, når der refunderes mere elafgift end den månedlige udgift til udbyderen. Læs mere om hvordan vi beregner elaftaler her

Pris for offentlig ladning / udeladning

Har du valgt, at en del af dit ladebehov bliver dækket ved at lade på offentlige ladestandere, indregner vi omkostninger til udeladning. Ved produkter, der indeholder adgang til et ladenetværk, indregner vi den konkrete pris for ladning. Ved produkter, der kun indeholder hjemmeladning, sætter vi prisen for udeladning til en gennemsnitspris for ladning offentligt uden abonnement.

Månedlige abonnementer og gebyrer

Vi indregner månedlige abonnementer. Kræver produktet skift af elaftale, indregner vi også eventuelt abonnement til el. Der indregnes eventuelle betalingsgebyrer. Vi beregner som standard på den billigste automatiske betalingsmetode.

Opstartsomkostninger

Omkostninger til oprettelse, ladeboks og installation er medregnet i omkostningerne for det første år.

Oprettelsespris

Er der et oprettelsesgebyr, medregnes dette i omkostningerne for det første år.

Pris for ladeboks

Indeholder tilbuddet en ladeboks, er prisen for denne ladeboks indregnet. Har du valgt at se løsninger, hvor du beholder din nuværende ladeboks, er denne udgift 0 kr. Bemærk, at selvom du beholder din nuværende lader, kan der være et oprettelsesgebyr ved skift af ladeudbyder.

Installation af ladeboks

Pris på installation af ladeboksen er medregnet. Har du i forvejen en installation, der kan benyttes, er denne udgift reduceret eller 0 kr, alt efter hvad udbyderen tilbyder.

Priseksempel ved et årligt kørselsbehov på 20.000 km

Eksemplet indeholder forbrug for 20.000 km årlig kørsel samt indkøb og installation af ladeboks. Der beregnes på 80% hjemmeladning og 20% udeladning.

Forbrug kWh total ved 5km per kWh og 20.000 km

20.000 km / 5 km per kWh = 4.000 kWh

Fordeling

80% hjemmeladning = 3.200 kWh
20% udeladning = 800 kWh

Forbrug hjemmeladning med et spotpristillæg på 8 øre og en refusionssats på 94,63 øre

Tillæg til timeprisen 3.200 kWh x 8 øre = 256 kr
Refusion af elafgift 3.200 kWh x -94,63 øre = -3.092,16 kr

Forbrug udeladning med en sats på 4 kr

800 kWh x 4 kr = 3.200 kr

Opstartomkostninger

Oprettelse 299 kr
Ladeboks 3.499 kr
Installation 3.500 kr

Løbende udgifter

Abonnement 12 mdr x 74 kr = 888 kr
Elabonnement 12 mdr x 25 kr = 300 kr
Betalingsgebyr 4 kvt x 8 kr = 32 kr

Pris 8.881,84 kr første år uden udgift til el ved hjemmeladning

Gå til sammenligning af priser på ladebokse og udbydere