Hvordan samarbejder Strømligning med elselskaberne?

Skrevet af: Kirstine Reinholdt | Udgivet den: | Sidst opdateret:

I det følgende kan du læse om, hvorfor og hvordan Strømligning samarbejder med elselskaber.

Hvorfor samarbejder Strømligning med elselskaber?

Det er ingen hemmelighed, at det kræver tid og dermed finansiering at opdatere al den data, som gør Strømligning til Danmarks eneste reelle og største elsammenligningsside. For at projektet kan fortsætte som en gratis side for de danske elforbrugere, tilbyder vi elselskaber et betalt samarbejde, hvor de kan blive medlem af Strømligning og bidrage til et mere gennemsigtigt og sammenligneligt elmarked.

Hvad består samarbejdet af?

Når man er medlem af Strømligning viser man som elselskab, at man ønsker gennemsigtighed og sammenlignelighed på det danske elmarked. Når et elselskab bliver medlem af Strømligning, indgår vi et samarbejde, hvor elselskabet bl.a. forpligter sig til at:

  • Overholde gældende dansk lovgivning
  • Indberette ændring i priser og betingelser for deres produkter til Strømligning, så elselskabets data altid er opdateret og kontrolleret

Som medlem får elselskabet også en række fordele, herunder bl.a.:

  • Certificeringen ‘Kontrolleret af Strømligning’, der skaber tryghed for elkunder, fordi Strømligning løbende kontrollerer elregninger, priser og betingelser fra elselskabet
  • Medindflydelse på Strømlignings arbejde for et mere gennemsigtigt elmarked
  • Derudover hjælper Strømligning elselskaber med optimering af elregninger m.m. baseret på viden om elforbrugernes ønsker og behov fra bl.a. brugertests og fokusgrupper

Hvad betyder samarbejdet med elselskaber for troværdigheden af Strømligning?

Formålet med sammenligningen er netop at gøre elmarkedet gennemsigtigt og sammenligneligt. Derfor bliver samtlige elselskaber i Danmark vist i sammenligningen, og visningen koster ikke elselskaberne noget. Strømligning er nemlig ikke en reklameside, der tjener penge på at formidle kunder til elselskaber. Rækkefølgen i sammenligningen er altså ikke påvirket af kommission, og vi har ikke økonomisk interesse i at fremhæve nogle elselskaber over andre.

Løbende stikprøvekontroller af elregner
Som en del af medlemskabet af Strømligning betaler elselskabet for, at Strømligning foretager løbende stikprøvekontroller af deres elregninger.

Hvilke elselskaber er medlem af Strømligning?

Alle elselskaber er velkomne som medlemmer i Strømligning, og alle elselskaber er tilbudt et uforpligtende møde og indsigt i deres data og vurdering. I sammenligningen kan du se, om et elselskab er medlem af Strømligning således:

  • Elselskaber med ‘live data’-indikatoren er medlem og forpligter sig til at sende ændringer i priser, tillæg og betingelser til Strømligning.
  • Elselskaber med certificeringen ‘Kontrolleret af Strømligning’ er medlem og får aktivt løbende kontrolleret elregninger, priser og betingelser af Strømligning.

Fuld gennemsigtighed om samarbejdet

Der er naturligvis fuld gennemsigtighed i forhold til samarbejdet med elselskaber, så hvis du ønsker at vide mere om de enkelte medlemskaber eller betingelser for samarbejdet, kan du finde det her: Medlemsbetingelser

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan sende en mail på info@stromligning.dk Du er også velkommen i Facebook-gruppen Strømligning - elpriser og forbrug - elregninger

Andre artikler

Strømligning gør sig umage med korrekthed og aktualitet, men kan ikke holdes til ansvar for satser, beregninger eller information.
Oplysningerne på denne hjemmeside er samlet med henblik på at hjælpe forbrugerne med at sammenligne de danske elselskaber. Vi bestræber os på at være så præcise som muligt, men kan ikke garantere nøjagtigheden eller aktualiteten af de oplysninger, der præsenteres. Priserne og betingelserne kan variere, og vi opfordrer forbrugere til at kontakte elselskaberne direkte for at bekræfte priserne. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle fejl, udeladelser eller ændringer i priser eller betingelser fra elselskaberne. Læs mere om hvordan vi indsamler og kontrollerer data

Strømligning Scoren er en vurdering for blandt andet overholdelse af gældende lovgivning, fair markedsføring og gennemsigtighed i forhold til priser og tillæg. Vurderingen er udelukkende Strømlignings, og baseres på en række parametre og ønsker indsamlet fra de danske elforbrugere. Strømligning indsamler materiale i forbindelse med gennemgang og vurdering af elselskaberne for at understøtte og dokumentere vurderingen. Strømligning er ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af præsentationen af data, Strømligning Scoren eller sammenligningen. Læs mere om Strømligning Score

Ophavsret © 2024 Critech. Alle rettigheder forbeholdes.
Indholdet på denne hjemmeside, herunder men ikke begrænset til tekster, grafik, data og andet materiale, er beskyttet af ophavsret og tilhører Critech. Det er ikke tilladt at kopiere, reproducere, genudgive, uploade, poste, overføre eller distribuere indholdet på denne hjemmeside, hverken helt eller delvist, til kommercielle formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Critech.
Ikke-kommerciel brug, såsom brug i artikler, nyheder, sociale medier og andet redaktionelt indhold, er tilladt, forudsat at der gives tydelig kredit til Strømligning og hjemmesiden med en henvisning/link. Denne tilladelse omfatter ikke retten til at modificere indholdet eller anvende det til at skabe afledte værker eller til at anvende det i andre kommercielle sammenhænge.
Vi forbeholder os retten til at ændre disse betingelser til enhver tid og uden forudgående varsel.
For yderligere oplysninger eller tilladelser, kontakt venligst info@stromligning.dk.

Har du feedback, eller er du i tvivl om, hvordan du bruger hjemmesiden, kan du søge hjælp i Facebook-gruppen strømligning - elpriser og forbrug - elregninger eller skrive til os på info@stromligning.dk.

Læs vores privatlivspolitik