Hvad er Forbrugerindekset?

Skrevet af: Kirstine Reinholdt | Udgivet den:

På Forbrugerindekset kan du sammenligne elselskaber på andet end blot pris og finde det bedste elselskab for dig. Du kan med vurderingen se, om elselskaberne overholder gældende dansk lovgivning, fakturerer korrekt og overholder vores 5 kritterier for god skik og fair markedsføring.

Kort sagt er Forbrugerindekset din genvej til at finde den løsning, der passer til netop dit behov som elforbruger.

Hvad er Forbrugerindekset?

Forbrugerindekset er udviklet for at imødekomme den store efterspørgsel fra elforbrugerne selv og er lavet ud fra netop elforbrugernes ønsker og behov om blandt andet at kunne sortere elselskaber på flere parametre end blot pris. Forbrugerindekset er en 0-5 stjerne-vurdering for blandt andet overholdelse af gældende lovgivning, fair markedsføring og gennemsigtighed i forhold til priser og tillæg.

Som elforbruger kan du nemt sammenligne elselskaber på Forbrugerindekset. Du kan se elselskabernes umiddelbare vurdering og placering i forhold til hinanden, eller du kan søge på specifikke elselskaber.

Hvad betyder stjernerne på Forbrugerindekset?

Stjernene er elselskabets vurdering på Forbrugerindekset. Vurderingen vises på en skala fra 0 - 5 stjerner. Når du klikker på stjernerne, får du vist de parametre, positive som negative, som er udslagsgivende for elselskabets vurdering og dermed placering på Forbrugerindekset.

Sortering

Som udgangspunkt sorteres der vægtet mellem vurdering på Forbrugerindekset og pris. Du kan også vælge at se sammenligningen udelukkende baseret på pris eller på vurderingen fra Forbrugerindekset.

Hvilke parametre bliver elselskaberne vurderet ud fra?

Hvert elsekskab bliver vurderet på 29 parametre. Disse parametre omhandler alt fra korrektheden af oplysninger, vildledning i markedsføringen og særligt ugunstige betingelser. Bag hvert parameter ligger der yderligere specifikation, som vi bruger til at vurdere ud fra. Det sikrer, at hvert elselskab bliver vurderet objektivt og uden bias. Mange af parametrene lægger sig op af lovgivning fra blandt andet markedsføringsloven, elforsyningsloven, elleveringsbekendtgørelsen og forbrugeraftaleloven.

Eksempler på parametre, der trækker ned:

 • Vildleder forbrugere ved at bruge ord som "indkøbspris" e.l., men tillægger alligevel omkostninger til elprisen
 • Oplyser ikke tydeligt omkring spotpristillæg, priser eller andre gebyrer
 • Lægger skjulte udgifter på elregningerne
 • Oplyser sidste måneds gennemsnitspris for lavt
 • Vildleder forbrugere ved at påstå, de er billigst

Der er i alt 24 negative parametre.

De 6 positive parametre:

 • Oplyser aktivt tillæg til spotprisen
 • Har gennemskuelig og let elregning
 • Oplyser aktivt og tydeligt omkring ændringer i betingelser eller priser
 • Har få og nemt forståelige produkter
 • Oplyser om fremtidige ændringer i priser eller betingelser til nye kunder
 • Tillæg til prisen på elbørsen Nord Pool oplyses særskilt på elregningen.

Opfylder elselskabet flere positive parametre og undgår parametre, der trækker ned, vil elselskabet have en 5-stjernet vurdering.

Andre artikler

Strømligning gør sig umage med korrekthed og aktualitet, men kan ikke holdes til ansvar for satser, beregninger eller information.
Oplysningerne på denne hjemmeside er samlet med henblik på at hjælpe forbrugerne med at sammenligne de danske elselskaber. Vi bestræber os på at være så præcise som muligt, men kan ikke garantere nøjagtigheden eller aktualiteten af de oplysninger, der præsenteres. Priserne og betingelserne kan variere, og vi opfordrer forbrugere til at kontakte elselskaberne direkte for at bekræfte priserne. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle fejl, udeladelser eller ændringer i priser eller betingelser fra elselskaberne. Læs mere om hvordan vi indsamler og kontrollerer data

Forbrugerindekset er en vurdering for blandt andet overholdelse af gældende lovgivning, fair markedsføring og gennemsigtighed i forhold til priser og tillæg. Vurderingen er udelukkende Strømlignings, og baseres på en række parametre og ønsker indsamlet fra de danske elforbrugere. Strømligning indsamler materiale i forbindelse med gennemgang og vurdering af elselskaberne for at understøtte og dokumentere vurderingen. Strømligning er ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af præsentationen af data, Forbrugerindekset eller sammenligningen. Læs mere om Forbrugerindekset

Ophavsret © 2023 Critech. Alle rettigheder forbeholdes.
Indholdet på denne hjemmeside, herunder men ikke begrænset til tekster, grafik, data og andet materiale, er beskyttet af ophavsret og tilhører Critech. Det er ikke tilladt at kopiere, reproducere, genudgive, uploade, poste, overføre eller distribuere indholdet på denne hjemmeside, hverken helt eller delvist, til kommercielle formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Critech.
Ikke-kommerciel brug, såsom brug i artikler, nyheder, sociale medier og andet redaktionelt indhold, er tilladt, forudsat at der gives tydelig kredit til Strømligning og hjemmesiden med en henvisning/link. Denne tilladelse omfatter ikke retten til at modificere indholdet eller anvende det til at skabe afledte værker eller til at anvende det i andre kommercielle sammenhænge.
Vi forbeholder os retten til at ændre disse betingelser til enhver tid og uden forudgående varsel.
For yderligere oplysninger eller tilladelser, kontakt venligst info@stromligning.dk.

Har du feedback, eller er du i tvivl om, hvordan du bruger hjemmesiden, kan du søge hjælp i Facebook-gruppen strømligning - elpriser og forbrug - elregninger eller skrive til os på info@stromligning.dk.